Home > Dienstverlening > Diensten > Financiële diensten >Pensioenvoorzieningen


Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid. Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen deel uit van een pensioenregeling. Daarnaast kunnen pensioenregelingen bepalingen bevatten voor pensioenopbouw in speciale gevallen, zoals militaire dienstplicht, zwangerschap een kortstondige werkloosheid.
Lees verder in wikipedia


Subcategorieën binnen Pensioenvoorzieningen

7 Sites in Pensioenvoorzieningen

1. Belangenvereniging Pensioengerechtigden PGGM site is Nederlandstalig

De Belangenvereniging Pensioengerechtigden PGGM op internet, u kunt zich ook aanmelden als lid.

http://www.pggm-belangenvereniging.nl

2. FX.nl (Pensioenen) site is Nederlandstalig

Een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij het scannen, begeleiden en adviseren omtrent de pensioenregeling voor de 'gewone' werknemer op basis van de vele gewijzigde mogelijkheden en verplichtingen.

http://www.fx.nl

3. Mijnpensioenoverzicht.nl site is Nederlandstalig

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen die u al ontvangt, worden niet getoond. Wat u op deze website niet vindt, is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld.

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

4. Pension Services BV site is Nederlandstalig

Op deze website vindt u informatie over pensioen en lijfrente gericht op eerder stoppen met werken.

http://www.pensionservices.nl

5. PensioenVermogen site is Nederlandstalig

PensioenVermogen vult het gat aan dat AOW en werkgeverspensioen laten vallen. PensioenVermogen zorgt ervoor dat u optimaal gebruikmaakt van de huidige belastingvoordelen.

http://www.pensioenvermogen.nl

6. Pensioensparen, je appeltje voor de dorst site is Nederlandstalig

Pensioensparen is een interessante manier om op een fiscaal gunstige manier een extra pensioen op te bouwen. Welke mogelijkheden zijn er?

http://financieel.infonu.nl/beleggen/12367-pensioensparen-je-appeltje-voor-...

7. Zwitserleven site is Nederlandstalig

Ontdek het zwitserlevengevoel in uw hypotheek, pensioen en levensverzekering.

http://www.zwitserleven.nl/