7 Sites in Veranderingsprocessen (b2b)

1. Interimmanagementbureau Toine van Oosterhout site is Nederlandstalig

Interimmanagementbureau gericht op veranderingsprocessen binnen (met name nonprofit) organisaties en het opzetten/wijzigen van organisatieonderdelen, alsmede organisatieadvies. Daarnaast middels coaching/begleiding mensen ondersteunen.

http://www.interimmanager.nu/

2. Morphé Consultancy & Projectmanagement site is Nederlandstalig

Morphé is een onafhankelijk bureau dat het hoger- en topmanagement van organisaties ondersteunt in complexe veranderingen waarbij Informatie Technologie een belangrijke rol speelt. Het gaat hierbij o.a. om het vormen, organiseren en besturen van programma's, projectportfolio's, projecten en structureren van de benodigde organisatievormen.

http://www.morphe.eu/

3. NORACH site is Nederlandstalig

NORACH bewerkstelligt structurele gedragsverandering in organisaties. Zij begeleiden mensen in bedrijven bij veranderingsprocessen zoals fusies, overnames, groei en reorganisaties.

http://www.norach.com/

4. Organsatiecoaches en site is Nederlandstalig

Organisatiecoaches gespecialiseerd in "ont"-dekken. Zij maken doelen en ambities concreet. Zij helpen organisaties te ontdekken waarom ze hun doelen soms niet bereiken; waarom mensen niet doen wat ze wel toezeggen of willen doen. Door oorzaken te "ont"-dekken bouwen ze aan topprestaties.

http://www.transformatica.nl/

5. Pragmatisch Innoveren site is Nederlandstalig

Pragmatisch Innoveren is een enthousiast bedrijf welke diverse reorganisaties en managementprocessen op een innovatieve manier weet te doorgronden en te veranderen.

http://www.pragmatischinnoveren.nl/

6. Vonkadvies, bedrijfstrainingen (Amsterdam) site is Nederlandstalig

Vonkadvies: Advies, coaching en training bij veranderingsprocessen.

http://www.vonkadvies.nl/

7. Vreelandgroep Organisatie adviseurs in de gezondheidszorg site is Nederlandstalig

Vreelandgroep Organisatie adviseurs richt zich met name op de gezondheidszorg. Kernactiviteiten zijn adviseren bij en managen van complexe projecten en veranderingsprocessen.

http://www.vreelandgroep.nl