4 Sites in Logistiek

1. Boom Logistics site is Nederlandstalig

De website van Boom Logistics is ingedeeld op hun werkgebieden. zij zijn gespecialiseerd in geconditioneerd vervoer van food- en nonfood producten en high-tech goederen.

http://www.boomtransport.nl

2. Logistiek Krant site is Nederlandstalig

Veertiendaags vakblad voor de hele logistieke keten. Productie logistiek, intern transport en fysieke distributie. Zowel technische als organisatorische aspecten komen aan de orde. Twijfel niet als y op de hoogte gehouden wilt worden in uw logistiek vakgebied.

3 nummers voor 15 Euro

3. Meeuwenoord Groep site is Nederlandstalig

Meeuwenoord Groep heeft goede kennis van zaken gespecialiseerd op vervoer- en recyclinggebied.

http://www.meeuwenoord.nl/

4. Loginex Logistiek site is meertalig

Meestal bestaat wel de indruk dat het op logistiek gebied beter zou kunnen en zijn de problemen vaak wel bekend. De oplossingen zijn echter onduidelijker. Dit door bijvoorbeeld tijdgebrek, objectiviteit of een tekort aan specifieke kennis. Om snel tot verbeteringen te komen die het meeste resultaat opleveren, kunt u Loginex inschakelen.

http://www.loginex.nl