4 Sites in Software voor de bouw

1. Bouwinfosys.nl site is Nederlandstalig

Software voor de bouw.

http://www.bouwinfosys.nl

2. FMIS Facilitor site is Nederlandstalig

Facilitair Management Informatie Systeem.

http://www.facilitor.nl/

3. Pro4all :: Docstream site is Nederlandstalig

Pro4all levert Docstream voor het digitaal archiveren van bouwproject gerelateerde documenten, zoals bestekken, tekeningen, berekeningen, planningen, faxen, mail, verslagen, foto’s. Om het documentbeheer compleet te maken, kan binnen Docstream ook de uitgaande en binnenkomende post van het project worden geregistreerd

http://www.pro4all.nl/

4. Reehoorn BouwInformatica - Gebouwendossier site is Nederlandstalig

Software voor gebouwbeheer, bouwkundig onderhoud, opdrachtbonnen, meldingenbeheer, contacten, documenten en tekeningenbeheer.

http://www.gebouwendossier.nl/