Home > Gezondheid en welzijn > Psychologie >Jeugdpsychologie


De ontwikkelingspsychologie (vroeger ook genetische psychologie genoemd, tegenwoordig ook wel levenslooppsychologie) bestudeert de psychologische veranderingen bij toenemende leeftijd, dus vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom. De meeste aandacht van de onderzoekers gaat nog steeds uit naar de periode waarin de veranderingen elkaar het snelst opvolgen, die van de geboorte tot aan de vroege volwassenheid.
Lees verder in wikipedia


Subcategorieën binnen Jeugdpsychologie

4 Sites in Jeugdpsychologie

1. Abnormale ontwikkeling kind: angst site is Nederlandstalig

In hun ontwikkeling maken kinderen perioden van angst door. Dit is volkomen normaal en past bij een aantal ontwikkelingsstadia. Bij sommige kinderen komt echter een angst voor die niet passend bij de leeftijd of ontwikkelingsstadium is. Dit wordt abnormale angst genoemd, wat soms zelfs resulteert in een angststoornis.

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/25512-abnormale-ontwikkelin...

2. Instituut voor Kanjertrainingen site is Nederlandstalig

Training tegen pesten, sociaal disfunctioneren, agressie, afhankelijk gedrag, angst en depressie bij kinderen.

http://www.kanjertraining.nl/

3. Jeugdpsychologen.be site is Nederlandstalig

Informatie over kinder- en jeugdpsychologie in Nederland en België.

http://www.jeugdpsychologen.be/

4. Sietske Wardenaar site is Nederlandstalig

Gedragstherapie voor kinderen bij onder andere slaap- en concentratieproblemen en angsten.

http://www.kinderpsycholoog.nl/