Home > Mensen > Werk(en) >Arbeitsreïntegratie


Subcategorieën binnen Arbeitsreïntegratie

8 Sites in Arbeitsreïntegratie

1. Angst hyperventilatie burn out site is Nederlandstalig

Voor bedrijven kunnen wij een dagtaak (ten uwe kantore aanbieden) Preventief werken betekent hier ziekteverzuim voorkomen.Maar ook geven van therapie voor snel herstel.

http://www.gesprekstherapeut.nl

2. Baanstede Reintegratiediensten en Leer-/Werkbedrijven site is Nederlandstalig

Baanstede Personele/Industriele Dienstverlening doet in banen. Werkt voor vele opdrachtgevers bij bedrijfsleven en overheid. Specialisme in het waarde toevoegen aan mensen, zodat deze in staat zijn een volwaardige positie op de arbeidsmarkt in te nemen.

http://www.baanstede.nl/

3. Baantraject site is Nederlandstalig

Baantraject levert alle reïntegratiediensten die u wenst. Baantraject is arbeidsbemiddelaar, adviseur op gebied van re-integratie en verzorgt de implementatie.

http://www.baantraject.nl/

4. De Wijngaert  (Enschede) site is Nederlandstalig

De Wijngaert HR Dienstverlening staat voor hoogwaardige en individuele begeleiding. Wij dragen bij aan de zelfontplooiing van mensen zodat ze beter in staat zijn om aanwezige talenten aan te wenden en te presteren. Met De Wijngaert komen mensen tot optimale prestaties. Coaching, Assessment, Outplacement, Re-integratie en Sportpsychologie.

http://www.dewijngaert.nl/

5. Enrgy - Health in Business site is Nederlandstalig

Zonder klachten opnieuw beginnen. Uit onderzoek is gebleken dat chronische werkgerelateerde klachten vrijwel altijd het gevolg zijn van een combinatie van factoren. Daarbij spelen niet alleen lichamelijke maar ook psychische processen een rol.

http://www.enrgy.nl/

6. PELS site is Nederlandstalig

PELS specialiseert zich sinds 1995 in het begeleiden van mensen die een whiplash-trauma hebben doorgemaakt. PELS bestaat uit een multidisciplinair netwerk van deskundigen die samenwerken aan het herstel- en reïntegratieproces van cliënten.

http://www.pels.nl/

7. Retrofit Reintegratie site is Nederlandstalig

Retrofit BV biedt professionele reintegratie-diensten werkgevers en werknemers. Gratis on-line advies met de Poortwachter-assistent!

http://www.retro-fit.nl/

8. Van Kasteel site is Nederlandstalig

Van Kasteel Arbeidsreïntegratie werkt aan terugkeer van werknemers cq  patiënten met lichamelijke klachten. Dit gebeurt door zo optimaal mogelijk samen te werken met betrokken partijen. Om de reïntegratie te bewerkstelligen biedt Van Kasteel Arbeidsreïntegratie maatwerktrajecten. Uitgangspunt hierbij is  dat er vraaggericht gewerkt wordt en niet aanbodgericht, het gaat immers om de persoonlijke effectiviteit van de werknemer. Onderstaand ziet u ons programma met de mogelijkheden tot interventies.

http://www.vankasteel.nl