Home > Mensen > Werk(en) > Nederlandse sociale zekerheid >Bijstand


De (algemene) bijstand is in Nederland de inkomensondersteuning en ondersteuning bij het vinden van werk voor 'wie niet zelf in zijn bestaan kan voorzien' en voor wie geen aanspraak kan maken op voorliggende voorzieningen zoals de AOW, de WW en de WAO. De overeenkomstige uitkering in Vlaanderen heet leefloon. Sinds 1 januari 2004 wordt de bijstand geregeld door de Wet werk en bijstand (WWB).
Lees verder in wikipedia


Subcategorieën binnen Bijstand

0 Sites in Bijstand