Home > Mensen > Werk(en) >Nederlandse sociale zekerheid


Sociale zekerheid is in Nederland het publieke stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.Het sociale-zekerheidsrecht regelt, als onderdeel van het bestuursrecht, de rechten en verplichtingen van degenen die een rol hebben met betrekking tot sociale zekerheid (werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen). Sociale zekerheid in Nederland bestaat uit sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.
Lees verder in wikipedia


Subcategorieën binnen Nederlandse sociale zekerheid

0 Sites in Nederlandse sociale zekerheid