Home > Mensen > Werk(en) > Nederlandse sociale zekerheid >Vervroegde uittreding (VUT)


Subcategorieën binnen Vervroegde uittreding (VUT)

1 Sites in Vervroegde uittreding (VUT)

1. De vervroegde uittreding (VUT) site is Nederlandstalig

De vervroegde uittreding (VUT) is een alweer ouderwetse methode om vervroegde pensionering mogelijk te maken. Bij VUT-regelingen betalen de werknemers die nog actief werkzaam zijn voor de pensioenen van de VUT-gangers. Inmiddels wordt de VUT steeds meer vervangen door prepensioenregelingen. De VUT-regelingen die nog lopen, keren vaak alleen uit wanneer u op het moment dat u met de VUT gaat de laatste 10 of zelfs 20 jaar in dienst bent geweest bij uw huidige werkgever. Ook de lopende VUT-regelingen zullen de komende tijd worden afgebroken. Het kabinet staakt de fiscaal gunstige behandeling van dergelijke regelingen.

http://www.hypotheker.nl/Financiele+Diensten/Pensioen/Meer+over+pensioen/Pr...