Home > Mensen > Werk(en) >Salaris(indicatie)


Arbeidsloon (ook vaak kortweg loon, ook: salaris of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die arbeid verricht voor de werkgever.
Lees verder in wikipedia


3 Sites in Salaris(indicatie)

1. Gelijkloon.nl site is Nederlandstalig

Alles over Gelijke beloning, loonverschil, loonongelijkheid tussen man, vrouw, allochtoon, autochtoon, fulltimer, parttimer. Testen om uw bedrijf te scannen op gelijke beloning. Ongelijk belonen is bij wet verboden. Doe even de test. Voor werknemers en werkgevers.

http://www.gelijkloon.nl/

2. Loonindex site is Nederlandstalig

Met behulp van de Loonindex kunt u zien wat er voor uw functie op de arbeidsmarkt wordt betaald en hoe deze beloning zich verhoudt tot vergelijkbare functies op de arbeidsmarkt.

http://www.loonindex.nl/

3. Loonwijzer.nl site is Nederlandstalig

Alles over uw salaris en loon. Wat is het wettelijk miniumloon? Onderhandel over uw salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Real time salarisstrook.

http://www.loonwijzer.nl/