1 Sites in Vervoer

1. Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk site is Nederlandstalig

Elke jaar in november organiseert het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk een tweedaags congres op het gebied van verkeers- en vervoersplanologie. Het doel van het CVS is het bieden van een ontmoetingsplaats waar nieuwe inzichten en ideeën met betrekking tot de vervoersplanning en de raakvlakken hiervan met ruimtelijke planning worden gepresenteerd.

http://www.vervoersplanologischspeurwerk.nl